и т. д.


и т. д.
и т. д. (и так далее) κτλ. (και τα λοιπά)
* * *
(и так да́лее) κτλ. (και τα λοιπά)

Русско-греческий словарь. 2013.